top of page

Privacyverklaring AVG/GDPR

Privacyverklaring
Innersoft.be is handelsmerken van G.I.I.C.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
innersoft.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van innersoft.be , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan innersoft.be verstrekt. 
innersoft.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
Als u een gastaccount aanmaakt bij bestellingen, worden er geen gegevens opgeslagen.


Waarom innersoft.be gegevens nodig heeft
innersoft.be verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan innersoft.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening en bestellingen.
Hoe lang innersoft.be gegevens bewaart
innersoft.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen
innersoft.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van innersoft.be worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, .

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar innersoft@telenet.be. innersoft.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
innersoft.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van innersoft.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door innersoft.be verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan contact met innersoft.be op via innersoft@telenet.be

 

innersoft.be is als volgt te bereiken:
Aalstersesteenweg 433b, 9400 Ninove

innersoft@telenet.be
0477 61 70 76

bottom of page